Hoonete inventariseerimine

Olemasolevate hoone ja rajatiste plaanistamine ning pindade ja mahtude arvutamine