Referentsid

Valik tehtud maakorraldus –ja geodeetilistest töödest 2016 aastal

 • Viljandi maakond, Viljandi vald, Vana-Võidu küla Viiratsi saeveski laienduse ehitusgeodeetilised mahamärkimis- ja teostusmõõdistustööd
 • Lääne-Viru maakond, Tapa linn Tapa depoo ehitusjärgsed teostusmõõdistustööd
 • Järva maakonna omavalitsuste tänavate-, teede- ja haljasaluste maade munitsipaliseerimise maakorraldustööd
 • 31 erineva keerukuse ja suurusega topogeodeetiliste alusplaanide koostamist tihe- ja hajaasustuse piirkondades
 • kokku 182 erineva keerukusega katastriüksuste esmamõõdistamist ja jagamistoimingute teostamist
 • mitmed hoonete ja rajatiste ülesmõõdistamistööd/invetariseerimised

Valik teostatud maakorraldus –ja geodeetilistest töödest 2015 aastal

 • Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Puiatu küla Puiatu suurfarmi ehitusgeodeetilised mahamärkimis- ja teostusmõõdistustööd
 • Rapla maakond, Rapla vald, Purila küla, pelletitehase ehitusgeodeetilised mahamärkimis- ja teostusmõõdistustööd
 • Lääne-Viru maakond, Tapa linn Tapa raudteedepoo ehitusgeodeetilised mahamärkimis- ja teostusmõõdistustööd
 • Viljandi maakond, Viljandi vald, Sultsi küla jalgratta- ja jalgtee maakorraldustööd
 • Järva maakonna, Ambla ja Koeru valla ning Paide linna tänavate ja teede aluste maade munitsipaliseerimise maakorraldustööd
 • 30 erineva keerukuse ja suurusega topogeodeetiliste alusplaanide koostamist tihe- ja hajaasustuse piirkondades
 • kokku 165 erineva keerukusega katastriüksuste esmamõõdistamist ja jagamistoimingute teostamist
 • Hoonete ja rajatiste ülesmõõdistamistööd/invetariseerimised

Valik tehtud maakorraldus –ja geodeetilistest töödest 2014 aastal

 • Järva maakond, Türi vald, Taikse küla Piibu loomakasvatuskompleksi geodeetilised mahamärkimis- ja teostusmõõdistustööd

 • Viljandi maakond, Viljandi vald, Vana-Võidu küla, Viiratsi saeveski geodeetilised mahamärkimis- ja teostusmõõdistustööd

 • Järva maakond, Türi vald, Särevere JKHK Särvere Tehnikamaja geodeetilised mahamärkimis- ja teostusmõõdistustööd

 • Põltsamaa AJ ja Nuia AJ geodeetilised mahamärkimis- ja teostusmõõdistustööd

 • Paide ja Türi linna soojustrasside rekonstrueerimise geodeetilised mahamärkimis- ja teostusmõõdistustööd

 • 40 erineva keerukuse ja suurusega topogeodeetiliste alusplaanide koostamist

 • 152 erinevat katastriüksuste esmamõõdistamist ja jagamistoimingute teostamist

 • Mitmed hoonete ja rajatiste ülesmõõdistamistööd/invetariseerimised

Valik tehtud maakorraldus –ja geodeetilistest töödest 2013 aastal

 • Riigimaantee nr 39 Taru-Jõgeva-Aravete km 92,0-94,25 km jalg- ja jalgrattatee geodeetilised mahamärkimis- ja mõõdistustööd.

 • Geodeetilised tööd Paide koostootmisjaama territooriumil

 • Harju maakond, Altia Eesti AS territooriumi osline topogeodeetiline mõõdistus

 • Mahamärkimistööd ja teostusmõõdistused Põltsamaa alajaama territooriumil

 • Koeru vald, Koeru alevik, Paide tee 26, AS Konesko katuse mõõdistus

 • Järva maakond, Paide vald 19-e munitsipaaltee katastriüksuse moodustamine

 • Lääne-Viru maakond, Tapa linn, Roheline tn mahamärkimis- ja teostusmõõdistused

 • Tartu maakond, Luunja vald, Piiri kü jagamistoimingud

 • Riigimaantee 15, km 92,0-97,0 Lokuta-Türi lõigu taastusremont, märkimis- ja mõõdistustööd

 • Aravete aleviku kergliiklustee kruntide moodustamine

 • Jõgeva maakond , Pala vald, Kodavere küla, Mikoranna kü topo

 • 50 erinevat katastriüksuste esmamõõdistamist ja jagamistoimingute teostamist

 • Mitmed hoonete ja rajatiste invetariseerimised

Valik tehtud maakorraldus –ja geodeetilistest töödest 2012 aastal

 • Ehitusgeodeetilised mahamärkimistööd ja teostusmõõdistused Paide 330/110/35 kV alajaamas
 • Järva maakond, Paide linn, Pärnu tn 125, Reopalu kalmistu topogeodeetiline mõõdistus
 • Pärnu maakond, Tori vald, Tori raudteejaama osaline topogeodeetiline mõõdistus
 • Lääne-Viru mk, Väike-Maarja vald, Ebavere küla, Biopuhasti katastriüksuse osaline topogeodeetiline mõõdistus
 • Järva maakond, Paide linn, Soo tn 16, Sookure lasteaia topogeodeetiline mõõdistus
 • Jõgeva maakond, Tabivere vald, Voldi küla, Voldi 110/15 kV alajaama topogeodeetiline mõõdistus
 • Ehitusgeodeetilised märkimis- ja mõõdistustööd Sargvere mõisa pargi rekonstrueerimisel
 • Ehitusgeodeetilised märkimis- ja mõõdistustööd AS E-piim Järva-Jaani tootmistsehhi laiendusel
 • Ehitusgeodeetilised märkimis- ja mõõdistustööd Võsu 110/10 kV alajaama rekonstrueerimisel
 • Lääne-Viru maakond, Tapa linn, Tapa 110/35/10 kV alajaama teostusmõõdistus ja teostusjoonise koostamine
 • Rapla maakond, Kaiu vald, Maidla lastekodu viie peremaja elektri ning sidekaablite teostusmõõdistamine ja teostusjoonise koostamine
 • Jõgisoo küla, Ambla vald, Jõgisoo sigala vee -ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistus ja teostusjoonise koostamine
 • Järva maakond, Paide vald 21-e munitsipaaltee katastriüksuse moodustamine
 • 50 erinevat katastriüksuste esmamõõdistamist ja jagamistoimingute teostamist
 • Mitmed hoonete ja rajatiste invetariseerimised

Valik tehtud maakorraldus –ja geodeetilistest töödest 2011 aastal

• Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Porkuni Väljaku KÜ topogeodeetiline mõõdistus ja mahamärkimistööd ehitusobjektil
• Tartu maakond, Rannu vald, Väike-Rakke küla, Tinni lauda topogeodeetilise alusplaani koostamine
• Järva maakond, Väätsa vald, Reopalu saekaatri topogeodeetilise alusplaani koostamine ja mahamärkimistööd ehitusobjektil
• Viljandi maakond, Halliste vald, Õisu alevik, Õisu Põrgu matkaraja topogeodeetilise alusplaani koostamine
• Imavere vald, Kadastiku tee 8 ja Pelleti katastriüksuste topogeodeetiline mõõdistus
• Jõgeva maakond, Mustvee linn, Mustvee kultuurikeskus teede ja platside, teostusjoonise koostamine
• Järva maakond, Imavere vald, Imavere, Imavere Saeveski katlamaja mahamärkimistööd ehitusobjektil ja teostusjooniste koostamine
• Järva maakond, Paide linn, Keskväljak 15, Paide Kaubanduskeskuse juurdeehituse mahamärkimistööd
• Paide linna kaugküttetorustike topogeodeetiliste alusplaanide koostamine
• Järva maakond, Koigi vald, Rutikvere küla, Rutikvere kalakasvatushoone mahamärkimistööd ehitusobjektil ja teostusjooniste koostamine
• Harju maakond, Aegviidu alev, Aegviidu Saeveski juurdeehituse mahamärkimistööd ehitusobjektil ja teostusjooniste koostamine
• Ida-Viru maakond, Ahtme 110kV AJ mahamärkimistööd
• 70 erinevat katastriüksuste esmamõõdistamist või katastriüksuste jagamist

Valik tehtud maakorraldus- ja geodeetilistest töödest 2010 aastal

 • Järva maakond, Väätsa vald, Väätsa mõisa tehnovõrkude, teede ja platside mahamärkimistööd ja teostusjooniste koostamine
 • Põlva maakond, Ahja vald, Ahja alevik, Ahja reoveepuhasti topogeodeetilise alusplaani mõõdistamine, mahamärkimistööd ehitusobjektil ja teostusjooniste koostamine
 • Harju maakond, Saue vald, Hüüru küla, Harku 330/110/20 KV alajaam, mahamärkimistööd ehitusobjektil ja teostusjooniste koostamine
 • Järva maakond, Koeru vald, Koeru alevik, Koeru 35/10 kV alajaama topogeodeetilise alusplaani mõõdistamine, teostusjooniste koostamine
 • Järva maakond, Paide vald, Mäo küla, Mäo reisiterminali liitumine elektrivõrguga, topogeodeetilise alusplaani mõõdistamine
 • Järva maakond, Paide linn, Ruubassaare tee 3 ja Raudtee tn 1b  katastriüksuste maa-ala topogeodeetilise alusplaani koostamine
 • Pärnumaa, Audru vald, Lindi küla, Lindi külaseltsi kõlakoda ja tantsuplats, mahamärkimistööd ehitusobjektil ja teostusjooniste koostamine
 • Tartu maakond, Tartu linn, Riia tn 197, Lemmatsi alajaam, teostusjooniste koostamine
 • Harju maakond, Aegviidu vald, Aegviidu alev, Saeveski katastriüksus ja selle lähiümbrus, topogeodeetilise alusplaani koostamine
 • Järva maakond, Koigi vald, Rutikvere küla, Rutikvere mõis, topogeodeetilise alusplaani koostamine
 • Harju maakond, Harku vald, mnt nr 11414, Tilgu tee km 0,0-3,792, mahamärkimistööd tee-ehitusobjektil
 • Lääne-Virumaa, Sõmeru vald, Roodevälja, Rakvere lihakombinaadi ehitatava taaralao mahamärkimistööd

maakorraldus- ja geodeetilistest