Meeskond

Priit Kallas

Juhatuse liige/ettevõtte juhataja

Avo Tipp

Maamõõtja, tase 5

Geodeet, tase 5/joonestaja
(maakorralduse-ja geodeesia valdkond)

Valdur Metsallik

Geodeet, tase 6/joonestaja
(ehitusgeodeetilised tööd ja- uuringud)