Geodeesia ja maakorralduse hinnapäring

Teenus
 Geoalus ( topo )
 Jagamine planeeringu alusel
 Jagamine avalduse alusel
 Piiride muutmine planeeringu alusel
 Piiride muutmine omanike kokkuleppel
 Liitmine planeeringu alusel
 Liitmine avalduse alusel
 Erastamine
 Hoonestusõiguse seadmine
 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
 Tagastamine
 Piirimärkide taastamine
 Mahamärkimine
 Trasside teostusjoonis
 Ehitiste ehituseelne mahamärkimine
 Hoone märkimine
 Kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine
 Konsultatsioonid
 Muu

Objekt
Katastritunnus

või
Vald/linn

Küla/alevik/linnaosa

Nimetus

Lisa fail
nt. asendiskeem, jagamiskava, planeeringu põhijoonis vm.

Teie andmed
Nimi/firma nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Telefon

Lisainfo: